Kulturspridning, deltagarkultur och remix

Tack vare den nya tekniken kan alla idag ta del av en närmast oändlig kulturskatt. Internet är vår tids viktigaste kulturbärare. Det är därför nedslående att se hur lite utrymme internet fått i den kulturpolitik som bedrivits de senaste åren.

Tillkomsten av internet innebär att vi har tillgång till hela världens musik, text och bilder. Detta är något vi ska bejaka, inte försöka förbjuda. Fildelning är i grunden något positivt både för de enskilda medborgarna och för samhället i stort. Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridande av kultur ska därför uttryckligen uppmuntras. Inte förbjudas.

Idag har de etablerade artisterna genom nya tekniska möjligheter fått sällskap av massor av vanliga människor som skapar med liv och lust. Vem som helst kan idag med sin mobiltelefon eller enkla hemdatorer spela in musik och film på ett sätt som förut bara professionella studios kunde göra. Deltagar- och remixkulturen har växt lavinartat och på nätet vimlar det av egenproducerat material. Denna fantastiska utveckling har gjort att en tidigare ganska snäv kultursektor nu utvecklas mot en rik mångfald som tar alla möjliga olika okontrollerbara vägar.

Världen vimlar av människor som brinner för att skapa och som tycker om att skapa tillsammans. Internet är för dem ett ovärderligt verktyg – det är snabbt, lättförståeligt och tillgängligt för de flesta. Remixkultur handlar om att bygga vidare på det andra har skapat. Man skapar tillsammans och bygger fritt vidare. En person får en bra idé och nästa person kommer på hur man gör den ännu bättre! Så som konst och kultur alltid har fungerat. Man bygger vidare på sina föregångare, citerar, alluderar, parodierar och experimenterar.

Tyvärr lägger dagens upphovsrätt stora hinder för denna kreativa verksamhet. Upphovsrätten formades långt före datorer och internet – till och med långt före skrivmaskiner – och har inte uppdaterats sen dess. Upphovsrätten måste därför anpassas till hur verkligheten ser ut – så att deltagar- och remixkulturen kan frodas, samtidigt som alla ska fortsätta ha möjlighet att tjäna pengar på sitt skapande.

Hur vi tycker detta ska göras kan du läsa om i avsnittet om upphovsrätt.

Posted in A till Ö and tagged .