Kulturnytt: ”Svalt intresse för kulturpost i EU”

Kulturnytt har intervjuat toppkandidaterna på partiernas respektive listor där Anna Troberg är en av bara tre kandidater som kan tänka sig att sitta i kulturutskottet:

”Kulturnytt har bett de fem toppkandidaterna i riksdagspartierna och Piratpartiet rangordna vilka tre utskott de kan tänka sig att sitta i om de får en plats i parlamentet efter den 25 maj.

Mest populärt är att syssla med mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter, och utrikes- och industrifrågor. Mindre attraktivt är att profilera sig i kulturfrågor.

Bara tre av kandidaterna väljer kulturutskottet som ett alternativ för egen räkning.

Det är ett underbetyg åt svenska politiker, menar Chris Torch som arbetar med att lyfta fram kulturfrågor i EU genom intresseorganisationen Intercult.

– Jag kräver av mina politiker att de har ett kulturperspektiv och kan de inte redovisa det ska man inte välja dem.

Förutom Anna Troberg, Piratpartiets partiledare och Vänsterpartiets kandidat Dror Feiler, kan socialdemokraten och parlamentarikern Marita Ulvskog tänka sig en plats i kulturutskottet.”

Kulturnytt 2014-05-08

Posted in Nyheter, Piratpartiet i media, Uncategorized and tagged , , , , .