Kultur

Den moderna tekniken har skapat stora möjligheter för människor att skapa, sprida och vidareutveckla kultur. Piratpartiet vill utnyttja de fantastiska möjligheter tekniken öppnat för att befria kulturen och göra den nåbar för alla.

Vi vill därför ha ett fritt internet med en digital allemansrätt, där alla får bruka och dela med sig av kultur, så länge de inte skadar den. Vi vill göra det möjligt för museer och bibliotek att i allt större utsträckning digitalisera och tillgängliggöra sina samlingar. Streaming och fildelning för eget bruk ska vara tillåtet. Reglerna för att citera och remixa kultur ska vara generösa. I alla tider har kulturskapare inspirerats av och lånat från sina föregångare, och utvecklat arvet vidare.

För att det ska finnas mycket kultur att njuta, inspireras av och sprida är det viktigt att samhället tar ansvar för en grundläggande kulturell infrastruktur med rikligt stöd till museer, bibliotek, teatrar, musikscener, arkiv mm. De institutioner som får sådant stöd ska aktivt arbeta för att göra verksamheten tillgänglig över hela landet genom turnerande utställningar och föreställningar, samt genom att spela in, digitalisera, och göra materialet fritt tillgängligt på nätet. Därigenom når kulturen fler människor, och blir tillgänglig för alla.

Det är särskilt viktigt att se till att kulturen når även unga, gamla och  sjuka. inte minst för att det är väl känt att kultur kan stärka hälsan och förbättra kognitionen, och att den stimulerar den intellektuella utvecklingen. Alla kommuner bör erbjuda kulturskolor till sin barn och unga, där de kan prova att utöva olika kulturformer.

 

Posted in A till Ö.