Konstituerande Styrelsemöte 18 dec i Stockholm

Datum: 18.12.2016
Plats: Stockholm

1. Mötets öppnande
Magnus Andersson förklarar mötet öppnat kl 10.34.

1.1 Fastställande av röstlängd
Magnus Andersson, Andreas Bjärnemalm, Carl Johan Rehbinder, Anton Nordenfur, Ronja Gustafsson, Katarina Stensson (till 12.30, var ej delaktig vid beslutspunkterna), Anastasia Storm (från kl 14.10), Elin Andersson (från 14.10), Josef Ohlsson (från 14.10).

1.2 Val av mötesfunktionärer
-mötesordförande: Magnus Andersson

-sekreterare: Ronja Gustafsson

-justerare (2): Anton Nordenfur och Carl Johan Rehbinder
1.3 Eventuella adjungeringar
Adjungeringar utöver eventuell närvaro av de ständigt adjungerade: Ekonomiansvarig, revisorer, talespersoner.

Isabelle Kokkalis, Mattias Bjärnemalm, Henry Rouhivuori, Mattias Lundbäck

1.4 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.

2. Beslutspunkter

2.1 Val av styrelsens sekreterare (och biträdande sekreterare) för 2017 (ej inkommen)
Yrkande: Ronja Gustafsson till sekreterare 2017
Beslut: Antaget
Yrkande: Andreas Bjärnemalm som biträdande sekreterare 2017
Beslut: Antaget

2.2 Val av styrelsens representanter till arbetsutskottet
Yrkande:
Elin Andersson som representant till AU
Beslut: Antaget
Yrkande:
Andreas Bjärnemalm som representant till AU
Beslut: Antaget

2.3 Återkallande och delegering av firmateckningsrätt för 2017
Yrkande:
att styrelsen återkallar all tidigare firmateckningsrätt.
Beslut: Antaget
Yrkande:

att Anton Nordenfur (920321-3393) och Magnus Andersson (730526-1971) utses till firmatecknare med rätt att teckna partiets firma var för sig.

Beslut: Antaget

2.4 Preliminärt mötesschema för 2017
11-12/2 (Uppsala) Samkör med Ung Pirat

4/6 (Online)

1/7 (Almedalen)

12-13/8 (Oslo)

9-10/12 (Stockholm)

Beslut: Antar valda mötesdatum och platser.

2.5 Revidering av arbetsordning (https://piratenpad.de/p/MO7XgBr5tLxdT80)
Ante föredrar.
Beslut: Antar arbetsordningen.

2.6 Beslut om datum för vårmöte (https://piratenpad.de/p/FfNdK77UOkQJhgKq)
Ante föredrar.

Yrkande: Skjuta på mötet en vecka, dvs att mötet bör vara 10 april 2017.

Beslut: Antar datumet 10 april 2017 för vårmöte.

Yrkande: Mötet ska hållas över internet

Beslut: Antar internet som plats för vårmötet

 3Diskussionspunkter

 3.1 Verksamhetsplan 2017
Medlemsmötet har antagit verksamhetsplan, http://mediawiki.piratpartiet.se/wiki/Piratpartiets_verksamhetsplan_2017

Långsiktig plan: http://mab.nu/2016/06/29/piratpartiet-har-en-plan/

Hur säkerställer vi att vi kan leva upp till verksamhetsplanen?
Föreslås att vi sätter ansvariga inom styrelsen för varje punkt i verksamhetsplanen.
Föreslås att AU tar ett arbetsmöte angående detta och att styrelsen avsätter 2-3 h på februarimötet för att jobba med verksamhetsplanen.

Ta med utestående punkter från 2016 års verksamhetsplan för att säkerställa att 2017 års verksamhetsplan går att genomföra.

3.2 Ett bra arbetsklimat i styrelsen (ej inkommen)
Yrkande:

att punkten bordläggs till februarimötet, AU förbereder

Beslut: Antaget

3.3 Arbetsformer och verktyg för styrelsen (ej inkommen)
Magnus föredrar muntligt.

Slack för diskussioner
Mail för formell kommunikation

Magnus Andersson skickar ut dokument angående arbetsformer till nya styrelsen i samband med att de tillträder vid årsskiftet.

3.4 Budget för 2017 (ej inkommen)

(beslut tas på nästa möte)

Anton föredrar

Diskussion:
Att se på möjligheten till centralt bankavtal där PP nationellt kan stå för bankavtalet för våra lokalföreningar.

Reglera förväntad inkomst i form av donationer (till 22 000/mån) efter snittet från 2016 års resultat.

Minskar i posterna inåtriktad kommunikation, medlemsvård och fri budget marknadskommunikation. Ökar i styrelsens post.

4. Övriga frågor

4.1 Rapport från partiledare
Magnus föredrar muntligt:

Island
Utsett talespersoner
Engagerat IT-gruppen, Beställt ny server
Deltagande på Pol-kon
Skrivit debattartiklar tillsammans med Mattias Rubensson
AU-möten

4.2 Rapport från partisekreterare
Anton föredrar, underlag har mailats ut till alla i styrelsen.

4.3 Ekonomisk rapport 2016
Anton föredrar Henrys rapport

 5. Mötets avslutande

Posted in Protokoll partistyrelsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *