Kollektivtrafik

För att minska energiförbrukningen är det bra om  en större andel av resandet sker i kollektivtrafik. Vi vill därför se en kraftigt utbyggd lokal och regional kollektivtrafik. Denna måste både bli attraktivare, och kunna svälja fler passagerare.

Där så behövs byggs system med större kapacitet än dagens, som spårvagn, tunnelbana och pendeltåg. Statligt stöd ska ges till kommuner och landsting som vill investera i infrastruktur för bättre kollektivtrafik.

Även mellan städerna bör kollektivtrafiken förbättras. Vi vill ha en tätare och snabbare tågtrafik mellan våra större städer och tätorter.

Ett rikstäckande system för biljetter inom all slags kollektivtrafik ska utvecklas, som inte sparar information om människors resor och förflyttningar.

Posted in A till Ö.