Klimat

Vårt sätt att utnyttja energi måste på sikt bli mycket hållbarare än det är idag. Vi vill successivt fasa ut fossila bränslen helt, och ersätta dem med andra energikällor. Arbetet för en omställning till en mer hållbar energiproduktion måste ske på alla politiska nivåer, från kommun över nationalstat till EU och FN.

Vi vill stimulera och stödja hemarbete och elektroniska sammanträden, så att behoven av resor minskar.Det behövs fler cykelbanor och system med gratis lånecyklar i större orter, för att så mycket som möjligt av de korta resorna ska kunna ske med cykel. Kollektivtrafiken måste förbättras, så att fler väljer att åka spårvagn, buss och tåg istället för bil.

Staten bör stödja energismart byggande och andra sätt att minska energianvändningen till uppvärmning, t ex värmepumpar. En del av de fossila bränslena kan ersättas med de alternativa energislag som finns redan idag, som vindkraft och biobränslen. Det behöver dock satsas ordentligt på forskning och utveckling, både av nya rena energiformer, och nya tekniker som minskar behovet av energi.

Vi står inför stora utmaningar. Men med fortsatt teknisk utveckling och nya innovationer kan vi klara av dem. Piratpartiet är ett teknikvänligt och framtidsoptimistiskt parti.

Posted in A till Ö.