Kärnkraft

Frågan om kärnkraft är en gammal stridsfråga i svensk politik. Piratpartiet tycker dock inte att det är politikernas sak att besluta exakt vilka typer av kraftverk som ska byggas, men däremot att slå fast grundläggande spelregler.

Vi vill därför att lagstiftningen kring elproduktion ska vara teknikneutral, och behandla alla energislag lika vad gäller exempelvis säkerhet, försäkringar, omhändertagande av avfall och ansvar vid utsläpp.

Det betyder att det inte kommer att vara riksdag och regering som bestämmer om vi ska ha kärnkraft i Sverige. Det kommer att avgöras av teknikens förmåga att täcka sina egna fulla långsiktiga kostnader och risker, och dess förmåga att leverera trygg, säker och kostnadseffektiv el.

Posted in A till Ö.