Kallelsen till styrelsemötet 27-28 Februari

Slutgiltig dagordning till styrelsemötet 27-28 februari
Tid: 11.00 – 18.00 båda dagarna. Mötet kommer ske i Göteborg, medlemmar har möjlighet att närvara. Hör av er till styrelsen@piratpartiet.se så meddelas lokal.

1. Mötets öppnande

1.1 Fastställande av röstlängd

1.2 Val av mötesfunktionärer -mötesordförande -sekreterare -justerare (2)

1.3 Eventuella adjungeringar Adjungeringar utöver eventuell närvaro av de ständigt adjungerade: partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

1.4 Fastställande av dagordning.

1.5 Korta rapporter (max 2min) – Vad har du gjort sen senaste mötet?

1.6 Föregående protokoll

Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.
* Av-tackningar
* Har den Ekonomiska berättelsen för 2015 blivit inskickad till vårmötet?
* Har protokollet från 6 December blivit fysiskt påskrivet?
* Teknisk lösning för videomöten undersöks och återkopplas.
* Pressansvarigs mobiltelefon?
* 10 års artikeln från Carl Johan Rehbinder

1.6 Notera PC-beslut
PC-beslut om fyllnadsval till mötespresidiet

2. Beslutspunkter

2.1 Långsiktig plan (BjörnAnton, Josef, Magnus A., Magnus B.) (sammanställning inte inkommen)
ALLA, sammanställt av Björn

2.2 Folkhögskola (underlag: Björn, Mab)
Underlag: Mab

2.3 Styrdokument för uteslutning av medlemmar (underlag)
Underlag: Emma

2.4 Tidsplan för färdigställandet av kampanjmaterial 2016 (ej inkommen)
Underlag: Emma (Anton, Magnus A)

2.5 EU medborgardirektiv för en Internet Bill of Rights. (Beslutsunderlag)
Underlag: MAB

2.6 Press-sekreterare (underlag)
Underlag: Josef

2.7 Reviderad Arbetsordning, mail-hantering (underlag)
Underlag: Josef

3. Rapporter / Diskussionspunkter

3.1 Rapport från partiorganisatör (underlag)
Underlag: Anton

3.2 Ekonomisk rapport (underlag)
Underlag: Anton

3.3 Ideologi (underlag)
Underlag: Björn

3.4 Super-tydliga rollbeskrivningar (underlag)
Underlag: Josef

4. Övriga Frågor

5. Mötets avslutande

Posted in Styrelsebloggen and tagged .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *