Kallelse till styrelsemöte för PP Linköping den 25 mars

tangentbord

Härmed kallas PP Linköpings styrelse till möte den 25 mars klockan 17:00, vid Ryd centrum.

Dagordning (ansvarig inom parantes):

 1. Mötets öppnande
 2. Mötesfunktionärer
 3. Områdesrapporter
  1. Media (Martin)
  2. Medlemmar (Pontus)
 4. Följ upp på verksamhetsplanen
  1. Skoldebatter (Johannes)
  2. Tillstånd till torgmöten och 1 maj (Anton)
  3. Flygbladsutdelningar
  4. Piratfika
  5. Ringa nya medlemmar (Pontus)
  6. Måla husvagnen (Anton)
  7. Dörrknackning
  8. Demonstration mot TTIP den 19 april
 5. Marknadsföring
  1. Radioreklam (Anton)
 6. Medborgarförslag om affischeringsplatser
 7. Nästa styrelsemöte
 8. Övriga frågor
 9. Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Anton Nordenfur
Ordförande PP Linköping
+46 707 496 840

Posted in Uncategorized and tagged .