Kallelse till styrelsemöte 8 november

Hej alla,

Härmed kallas till partistyrelsemöte söndagen den 8 november 2014, preliminärt lagd 12:00-17:00. Medium är video. Ytterligare punkter skickas till styrelsemailen senast 25 oktober. Handlingar skickas till styrelsemailen senast 25 oktober.

1. Mötets öppnande

1.1. Val av mötesfunktionärer

1.1.1. Mötesordförande

1.1.2. Mötessekreterare

1.1.3. Justerare

1.2. Eventuella adjungeringar
Adjungeringar utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

1.3. Fastställande av dagordning.

1.4. Föregående protokoll
Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

2. Rapporter (diskussionspunkter)

2.1. Lokala föreningars status
Rapport inväntas från ledningen om läget för de lokala föreningarna.

2.2. Partiledarraport
Generell statusrapport inväntas från ledningen.

2.3. Ekonomisk rapport
Ekonomisk rapport inväntas från ledningen.

3. Övriga diskussionspunkter

3.1. Tackning av Ung Pirat för valsedelsdistributionen

3.2. Internforumet
Rapport inväntas från Anton Nordenfur.

3.3. Notera PC-beslut

4. Beslutspunkter

4.1. Fyllnadsval till mötespresidiet

4.2. Nytt ekonomiskt system
Beslutsunderlag om nytt ekonomiskt system inväntas från partiledningen.

4.3. Valet till styrelsen i höstas
Beslutsunderlag om valet till styrelsen i höstat inväntas från Troed Sångberg.

4.4. Stadgerevisionsgrupp

5. Mötets avslutande

5.1. Nästa möte
Nästa möte är schemalagd till 6-7 december i Uppsala.

5.2. Övriga frågor

5.3. Mötets avslutande

 

Posted in Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *