Kallelse till styrelsemöte 5 dec och konstituerande styrelsemöte 6 dec

Härmed kallas ni till partistyrelsemöte helgen den 5-6 December 2015 i Uppsala.

Lördagen är till för Styrelsen 2015 och Söndagen är starten för Styrelsen 2016 (konstituerande möte). Om ni avgår eller är ny i styrelsen får ni gärna komma som ”vanlig pirat” dagen ni inte har ett uppdrag.

Tiderna som gäller är:

Lördag 5/12: 10:00 – 18:00
Söndag 6/12: 10:00 – 16:00
Mötet börjar 10:00 bägge dagarna, men frukost sker på plats vid 09:00 för de som önskar vara lite sociala före de mer formella delarna. Lokal är inte helt klart än men Presidiet återkommer med information om det.
——

Preliminär dagordning till styrelsemötet 5:e december (Lördag)
Tid: 10.00 – 18.00

1. Mötets öppnande

1.1 Fastställande av röstlängd

1.2 Val av mötesfunktionärer
-mötesordförande
-sekreterare
-justerare (2)

1.3 Eventuella adjungeringar
Adjungeringar utöver eventuell närvaro av de ständigt adjungerade: partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

1.4 Fastställande av dagordning.

1.5 Föregående protokoll
Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.
– Punkten ”rekommendationer på motioner för höstmötet” avslogs vid votering

1.6 Notera PC-beslut
2015-10-27: PC-beslut om lokalföreningsansvarig
2015-10-26: PC-beslut om valberedningens förslag om PL-val
2015-10-25: PC-beslut om presidiet

2. Beslutspunkter

2.1 Grafisk profil (underlag PDF)
Emma föredrar

2.2 Piratpartistisk tidning (ej inkommen)
Anton föredrar

2.3 Långsiktig plan (ej inkommen)
Alla föredrar
(föregående möte beslutade att alla skulle inkomma med egna tankar)

2.4 Valutvärderingen (ej inkommen)
Valutvärderingsgruppen (?) föredrar

2.5 MEG 2016 (ej inkommen)
Björn Flintberg föredrar

3. Rapporter / Diskussionspunkter

3.1 Rapport från partiorganisatör (underlag PDF, ODT)
Anton föredrar

3.2 Ekonomisk rapport (underlag PDF, ODT)
Anton föredrar

3.3 Rapport från pressekreteraren (ej inkommen)
Troed föredrar

3.4 Rapport från lokalföreningsansvarig (ej inkommen)
Troed föredrar

3.5 Rapport från talespersonsgruppen (ej inkommen)
Troed föredrar

3.6 Rapport från folkhögskolegruppen (ej inkommen)
? föredrar

3.7 Rapport från resursinventeringen (ej inkommen)
Josef föredrar

3.8 Årets styrelsearbete och uppföljning av verksamhetsplanen 2015 (ej inkommen)
Josef föredrar

4. Övriga Frågor

5. Avtackning av avgående styrelseledamöter

6. Mötets avslutande
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Preliminär dagordning till konstituerande styrelsemöte 6:e December (Söndag)
Tid: 10.00 – 16.00

1. Mötets öppnande
Introduktion och information om hur ett styrelsemöte för Piratpartiet går till.

1.1 Fastställande av röstlängd

1.2 Val av mötesfunktionärer
-mötesordförande
-sekreterare
-justerare (2)

1.3 Eventuella adjungeringar
Adjungeringar utöver eventuell närvaro av de ständigt adjungerade: partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

1.4 Fastställande av dagordning.

2. Beslutspunkter

2.1 Val av styrelsens sammankallande för 2016 (kan möjligen bortfalla beroende på vad höstmötet beslutar) (ej inkommen) – som det ser ut att gå på höstmötet har vi inte längre rollen som sammankallande här. vi kan förstås välja en sammankallande själva att leda styrelsens arbete tills vi valt PL.

2.2 Val av styrelsens sekreterare (och biträdande sekreterare) för 2016 (ej inkommen)

2.3 Val av partiledare 2016 (ej inkommen)
PL gruppen (?) föredrar

2.4 Val av operativ del av styrelsen (vid uteblivet val av PL och därmed ledning) (ej inkommen)
Förslag på poster som styrelsen kan välja att ändra/justera vid behov:
-Partiorganisatör
-Lokalföreningsansvarig
-Pressekreterare

2.5 Återkallande och delegering av firmateckningsrätt för 2016 (ej inkommen)
Presidiet föredrar

2.6 Preliminärt mötesschema för 2016 (ej inkommen)
Presidiet föredrar

2.7 Informella möten (ej inkommen)
(ex fysiskt möte för ideologisk översikt)
Presidiet föredrar

2.8 Revidering av arbetsordning (ej inkommen)
Josef föredrar

2.9 Piratpartiet fyller 10 år den 1 Januari 2016. (ej inkommen)
Hur ska vi belysa det i Sverige och internationellt?
Josef föredrar

3. Diskussionspunkter

3.1 Verksamhetsplan 2016 (ej inkommen)
Anton föredrar

3.2 Ett bra arbetsklimat i styrelsen (ej inkommen)
Josef föredrar

3.3 Arbetsformer och verktyg för styrelsen (ej inkommen)
Josef föredrar

3.4 Budget för 2016 (underlag PDF, ODT, XLS)
(beslut tas på nästa möte)
Anton föredrar

4. Övriga frågor

5. Mötets avslutande

Posted in Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *