Kallelse till styrelsemöte 17 Januari

Dagordning till styrelsemötet 17:e januari (söndag)
Tid: 11.00 – 18.00

1. Mötets öppnande

1.1 Fastställande av röstlängd
1.2 Val av mötesfunktionärer
-mötesordförande
-sekreterare
-justerare (2)
1.3 Eventuella adjungeringar
Adjungeringar utöver eventuell närvaro av de ständigt adjungerade: partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.
1.4 Fastställande av dagordning.
1.5 Föregående protokoll
Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.
1.6 Notera PC-beslut

               2015-12-20: PC-beslut om att utse en delegat till PPEU-mötet
               2015-12-13: PC-beslut om extra medlemsmöte

  2. Beslutspunkter

2.1 Ekonomisk berättelse 2015 (ej inkommen)
Underlag: Anton
2.2 Reviderad arbetsordning för styrelsen (ej inkommen)
Underlag: Josef + Anton
2.3 Långsiktig plan (ej inkommen)
Underlag: ALLA (föregående möte beslutade att alla skulle inkomma med egna tankar)
2.4 Verksamhetsplan 2016 (vårmötet)
Underlag: verksamhetsplanen
2.5 PP fyller 10 år (ej inkommen)
Underlag: Magnus Andersson
2.6 PPI GA 2016 (ej inkommen)
Underlag: Anton + Josef
2.7 Uttalande från 2016 Styrelsen (2015 uttalande)
Underlag: inspiration från förra året
2.8 Kampanjmaterial 2016 (ej inkommen)
Underlag: Anton
2.9 Budget 2016 (ej inkommen)
Underlag: Anton
2.10 Press-sekreterare (ej inkommen)
Underlag: Josef
2.11 Lokalföreningsansvarig (ej inkommen)
Underlag: Josef

3. Rapporter / Diskussionspunkter

3.1 Rapport från partiorganisatör (ej inkommen)
Underlag: Anton
3.2 Ekonomisk rapport (ej inkommen)
Underlag: Anton
3.5 Rapportering, givande eller tidsödslande? (ej inkommen)
Underlag: Anton
3.6 Styrelsen 2015 och uppföljning verksamhetsplanen 2015 (ej inkommen)
Underlag: Josef
3.7 Ideologi (ej inkommen)
Underlag: ?
Hur skapar vi en fokuserad diskussion på denna punkt? Hur ska vi få fram ett reviderat principprogram?

4. Övriga Frågor

5. Mötets avslutande

Posted in Styrelsebloggen and tagged .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *