Kallelse till styrelsemöte 17 dec och konstituerande styrelsemöte 18 dec

Härmed kallas ni till partistyrelsemöte helgen den 17-18 December 2016 i Stockholm.

Lördagen är till för Styrelsen 2016 och Söndagen är starten för Styrelsen 2017 (konstituerande möte). Om ni avgår eller är ny i styrelsen får ni gärna komma som ”vanlig pirat” dagen ni inte har ett uppdrag.

Tiderna som gäller är:

Lördag 17/12: 10:00 – 18:00
Söndag 18/12: 10:00 – 16:00
Lokal är kansliet i Aspudden, Styrbjörnsvägen 3, 126 55 Hägersten
——

Dagordning till styrelsemötet 17:e december (Lördag), justeringar kan tillkomma
Tid: 10.00 – 18.00

1. Mötets öppnande

1.1 Fastställande av röstlängd

1.2 Val av mötesfunktionärer
-mötesordförande
-sekreterare
-justerare (2)

1.3 Eventuella adjungeringar
Adjungeringar utöver eventuell närvaro av de ständigt adjungerade: partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

1.4 Fastställande av dagordning.

1.5 Föregående protokoll
Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

1.6 Notera PC-beslut
2016-10-03: PC-beslut om verksamhetsplan 2017

2. Beslutspunkter

2.1 Donationer (ej inkommen)
Anton föredrar

3. Rapporter / Diskussionspunkter

3.1 Rapport från partisekreterare (ej inkommen)
Anton föredrar

3.2 Ekonomisk rapport 2016 (ej inkommen)
Anton föredrar

4. Övriga Frågor

5. Avtackning av avgående styrelseledamöter

6. Mötets avslutande
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dagordning till konstituerande styrelsemöte 18:e December (Söndag), justeringar kan tillkomma
Tid: 10.00 – 16.00

1. Mötets öppnande
Introduktion och information om hur ett styrelsemöte för Piratpartiet går till.

1.1 Fastställande av röstlängd

1.2 Val av mötesfunktionärer
-mötesordförande
-sekreterare
-justerare (2)

1.3 Eventuella adjungeringar
Adjungeringar utöver eventuell närvaro av de ständigt adjungerade: partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

1.4 Fastställande av dagordning.

2. Beslutspunkter

2.1 Val av styrelsens sekreterare (och biträdande sekreterare) för 2017 (ej inkommen)

2.2 Val av styrelsens representanter till arbetsutskottet

2.3 Återkallande och delegering av firmateckningsrätt för 2017 (ej inkommen)
Presidiet föredrar

2.4 Preliminärt mötesschema för 2017 (ej inkommen)
Presidiet föredrar

2.5 Informella möten (ej inkommen)
(ex fysiskt möte för ideologisk översikt)
Presidiet föredrar

2.6 Revidering av arbetsordning (ej inkommen)
Josef föredrar

2.7 Beslut om datum för vårmöte (ej inkommen)
Magnus föredrar

3. Diskussionspunkter

3.1 Verksamhetsplan 2017 (ej inkommen)
Anton föredrar

3.2 Ett bra arbetsklimat i styrelsen (ej inkommen)
Magnus föredrar

3.3 Arbetsformer och verktyg för styrelsen (ej inkommen)
Magnus föredrar

3.4 Budget för 2017 (ej inkommen)
(beslut tas på nästa möte)
Anton föredrar

4. Övriga frågor

5. Mötets avslutande

Posted in Uncategorized.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *