Kallelse till Piratpartiets vårmöte 2016

Kallelse till Piratpartiets vårmöte 2016

Härmed kallas du till vårmöte för Piratpartiet, som börjar måndagen den 11 april klockan 19.00 och slutar knappt fem veckor senare, fredagen den 13 maj klockan 19.00.

Vårmötet kommer att äga rum på partiets mötesplattform https://mote.piratpartiet.se och alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta. I mötets omröstningar har du som varit medlem i minst två månader innan omröstningens start rösträtt. Är du osäker på om du har rösträtt kan presidiet hjälpa dig att kontrollera detta.

Denna kallelse innehåller följande rubriker:

Dagordning för mötet

Mötets innehåll

Nomineringar till valen

Skicka in motioner

Möteshandlingar

Aktuella uppgifter i Pirateweb?

Delta på mötet, hur gör jag?

Tidsplan

Har du några frågor?

Dagordning för mötet 

På vårmötet behandlas följande punkter:

1. Mötets öppnande

2. Mötets behörighet

3. Fastställande av mötesordning

4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium

5. Val av två justerare

6. Godkännande av voteringsordningen

7. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse

8. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse

9. Revisionsberättelse för det föregående året

10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse

11. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte

(a) Ekonomisk berättelse för 2014

(b) Revisionsberättelse för 2014

(c) Ansvarsfrihet för 2014 års partistyrelse.

12. Propositioner

13. Motioner

14. Eventuella fyllnadsval

(a) Partiledare för tiden tom 2017-12-31

(b) Vice partiledare för tiden tom 2017-12-31

(c) Partisekreterare för tiden tom 2016-12-31

(d) Revisorssuppleant för 2016

15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod

16. Mötets avslutande

Mötets innehåll 

Förutom formaliafrågor kommer tre grupper av ärenden att behandlas:

1. Granskningsärenden

Verksamhets- och ekonomisk berättelse från förra årets styrelse, samt berättelse från revisorernas granskning, följt av frågan om ansvarsfrihet för förra årets styrelse. Sedan tidigare möten är ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för 2014 bordlagda, och behandlas på detta möte om rapporter inkommer till mötet.

2. Diverse förslag från medlemmar och styrelse

Sådana kallas motioner när de kommer från medlemmar och propositioner när de kommer från styrelse, och kan handla om allt från vilka åsikter partiet ska ha till hur partiet ska organiseras och arbeta.

3. Val

Vårmötet ska välja partiledare och vice partiledare (för perioden tom december 2017) och partisekreterare för resten av 2016. Därtill ska väljas mötespresidium för kommande mötesperiod, och hållas fyllnadsval av en revisorssuppleant.

Nomineringar till val

Vill du föreslå en kandidat till något av de val som ska hållas på medlemsmötet måste du nominera denna till mötespresidiet senast måndagen den 14 mars. Det ska ske via ett formulär som finns här: https://mote.piratpartiet.se/newthread.php?do=newthread&f=945&do2=nominering. (Skulle systemet inte fungera kan nomineringen mailas till motespresidiet@piratpartiet.se.) Observera att nomineringen måste göras till presidiet, och att det inte räcker att ha tipsat valberedningen om ett namn för att detta ska behandlas på mötet. Den nominerade måste sedan acceptera nomineringen senast måndagen den 4 april för att vara valbar på mötet.

Skicka in motioner

Som medlem är du välkommen att skicka in ett eller flera förslag på beslut (kallade motioner) till medlemsmötet. De kan exempelvis handla om vad partiet ska tycka, vad partiet ska göra eller hur partiet ska fungera. Hjälp med hur du skriver en motion kan du hitta i partiets motionsskola, http://mediawiki.piratpartiet.se/wiki/Motionsskola. Motioner ska skickas in senast måndagen den 14 mars, och lämnas via ett formulär som finns här: https://mote.piratpartiet.se/newthread.php?do=newthread&f=941&do2=motion (Skulle systemet inte fungera kan nomineringen mailas till motespresidiet@piratpartiet.se) Motioner som inkommer senare än den 14 mars behandlas istället på vårmötet 2017.

Möteshandlingar

Alla möteshandlingar (motioner, propositioner, listor på nominerade, rapporter som ska behandlas, förslag till mötesordning) kommer att mailas ut senast tre veckor innan mötet startar.

Aktuella uppgifter i Pirateweb?

Mötespresidiet  kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som finns i partiets  medlemshanteringssystem PirateWeb. Har du fel epostadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig information. Gå därför gärna in där och kontrollera att de uppgifterna stämmer. https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Account/BasicDetails.aspx

Delta på mötet, hur gör jag?

Mötet kommer att äga rum på Piratpartiets mötesplattform på https://mote.piratpartiet.se/. För  att kunna delta på mötet krävs det att du är inloggad på mötesplattformen. Du kan logga in med för- och efternamn, mailadress eller medlemsnummer tillsammans med samma lösenord som du har till PirateWeb. Har du inte redan ett användarnamn till mötesplattformen kommer du att få välja ett när du loggar in första gången. Har du ett gammalt användarnamn så går det givetvis bra att fortsätta logga in med detta, tillsammans med tillhörande lösenord. Om du vill rösta så måste ditt användarnamn dock vara kopplat till ditt medlemskap i PirateWeb.

Du som glömt ditt lösenord till PirateWeb kan få ett nytt genom att klicka här:

https://pirateweb.net/Pages/Public/SE/People/RequestNewPassword.aspx

Har du problem att logga in, eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet via denna epostadress så hjälper vi dig: motespresidiet@piratpartiet.se

Tidsplan

Presidiet fastställer definitiv tidsplan för mötet efter det att mötet antagit mötesordning i början av mötet. En preliminär tidsplan kommer innan mötet startar att finnas anslagen på mötesplattformen.

 

Har du några frågor?

Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se.

Väl mött på medlemsmötet!

/Styrelsen och mötespresidiet

Posted in Nyheter and tagged .

One Comment

  1. Numerology for 6 date of birth Birthdate numerology 12 August 11 birthday numerology Baby name by numerology and date of birth February 6 birthday numerology Numerology personality traits 9 Numerology 23 number persons personality Numerology personality number 25 meaning
    http://numerologyforbirthdate.jetzt

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *