Kallelse till Piratpartiets styrelsemöte 3 maj

den 3 maj 2015 på internet

1. MÖTETS ÖPPNANDE

1.1 Fastställande av röstlängd

1.2. Val av mötesfunktionärer

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

1.3. Eventuella adjungeringar

Adjungeringar utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande.

1.4. Fastställande av dagordning.

1.5 Föregående protokoll

Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll som inte har egna punkter.

1.6 Notera PC-beslut

2. RAPPORTER

2.1. Rapport från folkhögskolegruppen

Malin Ahnberg föredrar i egenskap av kontaktperson (ej inkommen än)

2.2. Rapport från PL-gruppen

Leif Svahn föredrar (ej inkommen än).

2.3. Ekonomisk rapport

Anton Nordenfur/Jan Lindgren föredrar ( inkommen).

2.4 Rapport från valutvärderingsgruppen

Mikael Holm föredrar (ej inkommen än).

2.5 Rapport från stadgerevisionsgruppen

Anton Nordenfur föredrar (inkommen).

2.6 Rapport från resursinventeringen

Josef Ohlsson Collentine föredrar (ej inkommen än)

2.7 Rapport från partiorganisatör

Anton Nordenfur föredrar (inkommen).

2.8 Rapport från talespersonsgruppen

Göran Widham föredrar (inkommen).

2.8 Rapport från pressekreterare

Troed Sångberg föredrar (inkommen).

3. DISKUSSIONSPUNKTER

3.1. Arbetsbelastning

Malin Ahnberg föredrar

3.2 Styrdokument uteslutningsärenden

Malin Ahnberg föredrar

3.3 Almedalen

Malin Ahnberg/ Anton Nordenfur föredrar

3.4 Fysiskt möte för ideologisk översikt

Malin Ahnberg föredrar

4. BESLUTSPUNKTER

4.1 Val av partiledare

Mikael Holm föredrar. Underlag ej inkommet än.

4.2 Stagerevision

Anton Nordenfur föredrar. Underlag ej inkommet än.

4.3 PPEU och nominering till dess styrelse

Josef Ohlsson Collentine föredrar. Underlag ej inkommet än.

4.4 Ekonomisk berättelse 2014 samt revision

Göran Widham föredrar. Underlag ej inkommet än.

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. MÖTETS AVSLUTANDE

Posted in Styrelsebloggen and tagged , , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *