Kallelse till Piratpartiets Höstmöte 2016

Styrelsen kallar härmed till höstmöte för Piratpartiet. Mötet startar måndag den 14 november kl 19.00 och slutar fyra veckor senare, tisdag den 13 december kl 19.00.

Höstmötet kommer att äga rum på partiets mötesplattform https://mote.piratpartiet.se/ och alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta. I mötets omröstningar har du som varit medlem i minst två månader innan omröstningens start rösträtt. Är du osäker på om du har rösträtt kan presidiet hjälpa dig att kontrollera detta.

Denna kallelse innehåller följande rubriker:
Mötets innehåll
Dagordning för mötet
Nomineringar till valen
Övriga möteshandlingar
Aktuella uppgifter i PirateWeb?
Delta på mötet, hur gör jag?
Tidsplan för mötet
Har du några frågor?

Mötets innehåll
Tre grupper av ärenden kommer att behandlas:

 1. Val
  Följande val ska ske på mötet:

  • Partistyrelsen
   1 st partisekreterare, samt 5 st ledamöter, med mandat till 2018-12-31
  • Valberedningen
   3 st ledamöter, med mandat till 2017-12-3
  • Revisorer
   2 st revisorer, samt 1 st personlig ersättare vardera, med mandat till 2017-12-31
  • Mötespresidiet
   1 st mötesordförande för kommande mötesperiod
   6 st rangordnade vice mötesordföranden för kommande mötesperiod
 2. Verksamhetsplan
  Till höstmötet ska styrelsen lämna proposition med förslag till verksamhetsplan enligt stadgan. Styrelsens förslag hittar du här: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40765
 3. Bordlagda frågor från vårmötet 2016
  På vårmötet 2016 bordlades tre ärenden, som kommer att behandlas på detta mötet. Dessa rör den ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen för 2014, samt ansvarsfrihet för 2014 års styrelse.

Dagordning för mötet
På höstmötet behandlas följande punkter

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av mötesordning
 4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av voteringsordningen
 7. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
 8. Kommande års verksamhetsplan
 9. Val till partistyrelsen
 10. Val av kommande års revisorer
 11. Val av kommande års valberedning
 12. Eventuella fyllnadsval
 13. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
 14. Mötets avslutande

Nomineringar till valen
Valberedningens förslag ska ha inkommit till mötespresidiet senast fyra veckor innan mötet, alltså en vecka innan möteshandlingarna senast ska skickas ut.
Men du kan, som medlem, nominera personer till olika poster i de val som ska hållas under medlemsmötet. Vill du föreslå någon (dig själv eller någon annan) till dessa val behöver du skicka in en nominering. Senast söndagen 16 oktober klockan 23.59 måste du ha nominerat via https://mote.piratpartiet.se/newthread.php?do=newthread&f=955&do2=nominering
Notera att den nominerade skriftligen behöver acceptera sin nominering senast en vecka innan mötet inleds, alltså senast måndag 7 november klockan 18.59, för att vara valbar.

Övriga möteshandlingar
Alla möteshandlingar kommer att postas senast tre veckor innan mötet börjar, och kommer då också finnas tillgängliga i mötesplattformen.

Aktuella uppgifter i Pirateweb?
Mötespresidiet kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som finns i partiets medlemshanteringssystem PirateWeb. Har du fel epostadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig information. Gå därför gärna in där och kontrollera att de uppgifterna stämmer. https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Account/BasicDetails.aspx

Delta på mötet, hur gör jag?
Mötet kommer att äga rum på Piratpartiets mötesplattform på https://mote.piratpartiet.se/. För att kunna delta på mötet krävs det att du är inloggad på mötesplattformen. Du kan logga in med för- och efternamn, mailadress eller medlemsnummer tillsammans med samma lösenord som du har till PirateWeb. Har du inte redan ett användarnamn till mötesplattformen kommer du att få välja ett när du loggar in första gången. Har du ett gammalt användarnamn så går det givetvis bra att fortsätta logga in med detta, tillsammans med tillhörande lösenord. Om du vill rösta så måste ditt användarnamn dock vara kopplat till ditt medlemskap i PirateWeb.

Du som glömt ditt lösenord till PirateWeb kan få ett nytt genom att klicka här:
https://pirateweb.net/Pages/Public/SE/People/RequestNewPassword.aspx

Har du problem att logga in, eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet via denna epostadress så hjälper vi dig: motespresidiet@piratpartiet.se

Tidsplan
Den tidsplan som gäller för höstmötet hittar du här: https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=40756

Har du några frågor?
Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se.

Väl mött på medlemsmötet!

/Styrelsen och mötespresidiet

Posted in Nyheter and tagged , , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *