Kallelse till höstmöte 14 oktober 2017 kl 09:00

Styrelsen kallar härmed till höstmöte för Piratpartiet.

Nytt för detta möte är att det för första gången hållas fysiskt, i Uppsala, lördagen den 14 oktober kl 9:00 – 21:00.

Anledningen till att vi valt att lägga höstmötet fysiskt är att ge samtliga medlemmar möjligheten att kunna träffa de personer som kandiderar till de förtroendeposter som ska väljas, men också för att vi pirater behöver träffas, prata och skapa kontakter. Mötet kommer som sagt ske i Uppsala, närmare bestämt i Tempelriddarsalen i Hotell Centralstation, som ligger ca 50 meter från centralstationen. Kommer ni med bil så finns det parkeringsmöjlighet på närliggande gator. Karta och vägbeskrivning finns på hotellets hemsida.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta. Partiet står för fika.

Denna kallelse innehåller följande rubriker:

 • Mötets innehåll
 • Dagordning för mötet
 • Nomineringar till valen
 • Övriga möteshandlingar
 • Aktuella uppgifter i PirateWeb?
 • Har du några frågor?

Mötets innehåll

Tre grupper av ärenden kommer att behandlas:

1. Val

Följande val ska ske på mötet:

Partistyrelsen

1 st partiledare, 1 st vice partiledare, samt 6 st ledamöter, med mandat till 2019-12-31
Fyllnadsval av 1 st partisekreterare, med mandat till 2018-12-31

Valberedningen

6 st ledamöter, med mandat till 2018-12-31

Revisorer

2 st revisorer, samt 1 st personlig ersättare vardera, med mandat till 2018-12-31

Mötespresidiet

1 st mötesordförande för kommande mötesperiod
6 st rangordnade vice mötesordföranden för kommande mötesperiod

2. Verksamhetsplan

Till höstmötet ska styrelsen lämna proposition med förslag till verksamhetsplan enligt stadgan.

3. Bordlagda frågor från vårmötet 2017

På vårmötet 2017 bordlades fem ärenden, som kommer att behandlas på detta mötet. Dessa rör revisionsberättelsen för det föregående året, ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse, 2014 års partistyrelses ekonomiska berättelse, revisionsberättelsen för 2014 samt Motion B19: Ekonomipolitik: Avbetala statsskulden, skapande av pengar, räntefria bostadslån, samt transaktionsavgifter/skatt.

4. Propositioner

Styrelsen har, tillsammans med engagerade medlemmar, satt samman ett antal propositioner för att samla de fragmenterade sakpolitiska ställningstagandena som beslutades om på vårmötet. Läs mer om detta här.

Proposition Drogpolitik

Proposition EU-politik

Proposition Försvarspolitik

Proposition Integritetspolitik

Proposition Kulturpolitik

Proposition Nätpolitik

Proposition Regnbågspolitik

Proposition Rättssäkerhetspolitik

Proposition Utbildningspolitik

Proposition Vårdpolitik

Dagordning för mötet

På höstmötet behandlas följande punkter

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av mötesordning
 4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av voteringsordningen
 7. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
 8. Kommande års verksamhetsplan
 9. Val till partistyrelsen
 10. Val av kommande års revisorer
 11. Val av kommande års valberedning
 12. Eventuella fyllnadsval
 13. Propositioner
 14. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
 15. Mötets avslutande

Nomineringar till valen

Valberedningens förslag ska ha inkommit till mötespresidiet senast fyra veckor innan mötet, alltså en vecka innan möteshandlingarna senast ska skickas ut.

Men du kan, som medlem, nominera personer till olika poster i de val som ska hållas under medlemsmötet. Vill du föreslå någon (dig själv eller någon annan) till dessa val behöver du skicka in en nominering där du anger:

 • Roll som personen nomineras till
 • Namn på den nominerade
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer och/eller mailadress) för den nominerade
 • Text om varför du anser att den nominerade skulle lämpa sig för rollen.

Senast fredagen 15 september klockan 23:59 måste nomineringen ha inkommit.

Notera att den nominerade skriftligen behöver acceptera sin nominering senast en vecka innan mötet inleds, alltså senast lördag 7 oktober klockan 08:59, för att vara valbar.

För att förenkla processen har en sida skapats där nomineringar kan göras och där de nominerade listas.

Övriga möteshandlingar

Alla möteshandlingar kommer att postas senast tre veckor innan mötet börjar.

Aktuella uppgifter i Pirateweb?

Mötespresidiet kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som finns i partiets medlemshanteringssystem PirateWeb. Har du fel epostadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig information. Gå därför gärna in och kontrollera att de uppgifterna stämmer.

Du som glömt ditt lösenord till PirateWeb kan få ett nytt genom att klicka här.

Har du problem att logga in, eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet så hjälper vi dig.

På mötets omröstningar har du som varit medlem i minst två månader innan omröstningens start rösträtt. Är du osäker på om du har rösträtt kan presidiet hjälpa dig att kontrollera detta.

Har du några frågor?

Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se

Väl mött på höstmötet i Uppsala!
/Styrelsen

 

Posted in På gång i partiet and tagged , , , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *