Kallelse till Piratpartiets Höstmöte 2014

Kallelse till Piratpartiets höstmöte 2014

Styrelsen kallar härmed till höstmöte för Piratpartiet. Mötet startar måndagen den 6 oktober klockan 19.00 och slutar sex veckor senare, söndagen den 16 november klockan 19.00.
 
Höstmötet kommer att äga rum på partiets mötesplattform https://mote.piratpartiet.se och alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta. I mötets omröstningar har du som varit medlem i minst två månader innan omröstningens start rösträtt. Är du osäker på om du har rösträtt kan presidiet hjälpa dig att kontrollera detta.
 
Höstmötet kommer som vanligt att välja personer till förtroendeuppdrag inom partiet (se komplett lista längre ner), samt anta en verksamhetsplan för 2015. Utöver detta kommer mötet även att behandla styrelsens propositioner och mötet kommer även ta ställning till medlemmarnas insända motioner. Mer information om hur du skickar in motioner finns längre ner.
 
Denna kallelse innehåller följande rubriker:
Dagordning för mötet
Val på mötet
Valberedningens förslag
Nomineringar till valen
Skicka in motioner
Möteshandlingar
Aktuella uppgifter i Pirateweb?
Delta på mötet, hur gör jag?
Har du några frågor?
 
 
Dagordning för mötet
På höstmötet behandlas endast följande punkter:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
4. Val av två justerare
5. Godkännande av voteringsordningen
6. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
7. Propositioner
8. Motioner
9. Kommande års verksamhetsplan
10. Val av kommande års partistyrelse
11. Val av kommande års revisorer
12. Val av kommande års valberedning
13. Eventuella fyllnadsval
14. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
15. Mötets avslutande
 
Diskussion i samtliga ärenden kommer att starta i samband med mötets öppnande. Dagordningens punkt två till fyra kommer att behandlas under mötets första dagar. Punkt fem kommer att behandlas under mötets fjärde vecka. Samtliga voteringar i punkt sex till 14 i dagordningen kommer att hållas de sista två veckorna av mötet.
 
 
Val på mötet
Följande förtroendeuppdrag ska väljas på mötet:
 
Styrelsen
1 st ledamot, med mandat t o m 2015-12-31 (fyllnadsval)
1 st ledamot, med mandat t o m 2016-12-31 (fyllnadsval)
5 st ledamöter, med mandat t o m 2017-12-31
 
Valberedningen
3 st ledamöter, med mandat tom 2016-12-31
 
Revisorer
2 st revisorer, med mandat t o m 2015-12-31
2 st personliga ersättare, med mandat t o m 2015-12-31
 
Mötespresidiet
1 st mötesordförande för kommande mötesperiod
6 st rangordnade vice mötesordföranden för kommande mötesperiod
 
 
Valberedningens förslag
Valberedningen har inkommit med förslag och det är inlagt i mötessystemet. En sammanställning av valberedningens förslag finns här: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39802
 
 
Nomineringar till valen
Vill du föreslå dig själv eller någon annan till de val som ska hållas på medlemsmötet behöver du skicka in en nominering. Senast söndagen 5 oktober klockan 23.59 måste du ha nominerat via https://mote.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=890
 
 
Skicka in motioner
Som medlem är du välkommen att skicka in ett eller flera förslag på beslut, vilket kallas motioner, till medlemsmötet. Motioner ska vara inskickade via https://mote.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=891 senast söndagen 5 oktober klockan 23.59 för att behandlas på det här medlemsmötet. Motioner som inkommer senare behandlas istället på vårmötet 2015.
 
 
Möteshandlingar
Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2015: Saknas
Allmänna motioner: https://mote.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=883 – motionerna visas enligt stadgan upp samma dygn som mötet öppnas.
 
 
Aktuella uppgifter i Pirateweb?
Mötespresidiet kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som finns i partiets medlemshanteringssystem PirateWeb. Har du fel epostadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig information. Gå därför gärna in där och kontrollera att de uppgifterna stämmer. https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Account/BasicDetails.aspx
 
 
Delta på mötet, hur gör jag?
För att kunna delta på mötet krävs det att du är inloggad, Du kan logga in med för- och efternamn, mailadress eller medlemsnummer tillsammans med samma lösenord som du har till PirateWeb. Har du inte redan ett forumanvändarnamn kommer du att få välja ett när du loggar in första gången. Har du ett gammalt forumanvändarnamn så går det givetvis bra att fortsätta logga in med detta, tillsammans med tillhörande lösenord. Om du vill rösta så måste det dock vara kopplat till ditt medlemskap i PirateWeb.
 
Du som glömt ditt lösenord till PirateWeb kan få ett nytt genom att klicka här:
 
Har du problem att logga in, eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet via denna epostadress så hjälper vi dig: motespresidiet@piratpartiet.se
 
Har du några frågor?
Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se eller skriv din fråga i tråden för allmänna frågor https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?p=292473
 
Väl mött på medlemsmötet!
 
/Styrelsen och mötespresidiet
Posted in Aktivism, Ledningsbloggen, Medlemsinfo.

One Comment

  1. Ff6rle5t en gammal och skumf6gd man. Men ne5got har he4nt i Din blogg som gf6r den ole4slig. Vad jag ff6rste5 e4r ord som e4r le4nkar mf6rkgrf6na vilekt gf6r dem ole4sliga mot den redan re4tt se5 mf6rkgrf6na bakgrunden.Har ingen ke4nsla av att det varit se5 tidigare innan Du gjorde designe4ndringen.”Upplagd av…etc” ligger i en ljust pistagegrf6n fe4rg och ge5r le4tt att le4sa, men le4nkarna gf6r texten sve5rle4st.Ff6rsf6k att e4ndra detta, f6nskar den glasf6gonsff6rsedde MATS

Lämna ett svar till Ely Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *