Högre utbildning

Sveriges framtid ligger i att ha en högt utbildad, kvalificerad och kreativ arbetskraft. Piratpartiet vill därför satsa på och bygga ut högre utbildning.

Högskolan måste förbereda studenter att orientera sig och agera i den informations- och kunskapsväv som växer sig allt tätare. Den ska därför utveckla studenternas förmåga att hitta, tolka, analysera och värdera information. Arbetsformer ska stimulera elevernas kreativitet, initiativförmåga och kritiska tänkande.

Högskolan ska använda de möjligheter den moderna informationstekniken skapar för att internationalisera undervisningen, etablera samarbeten och och få tillgång till föreläsningar av världsledande forskare i varje ämne. Föreläsningar, genomgångar och andra liknande undervisningsmoment bör  filmas och göras tillgängliga för alla intresserade.

Svenska universitet bör delta i utvecklingen av MOOCs (Massive Open Online Courses), och utveckla system för att smidigt värdera och integrera examinerade sådana kurser för svenska slutexamina.

Posted in A till Ö.