Hemlöshet

Det är ovärdigt ett så rikt land som Sverige att många tvingas tillbringa nätterna på gator, torg och i portuppgångar.

Piratpartiet kräver att alla hemlösa människor i Sverige ska ha rätt till offentligt finansierat tak över huvudet. Ingen åtskillnad ska göras baserat på medborgarskap eller beteende.

Då hemlösa uppsöker offentligt finansierade härbärgen ska de inte avkrävas namn och personnummer.

Posted in A till Ö.