HBTQ

Alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter – oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Det är tyvärr inte verkligheten för hbtq-personer idag. Det återstår mycket att göra, både med att förändra diskriminerande regler och tolkningar av dessa, och med att skapa förändrade attityder.

Piratpartiet kräver:

Ta ifrån FRA deras specialversion av PUL som tillåter dem att registrera och byta information om människors sexuell läggning med främmande makt. FRA:s speciallag föder tanken om att annorlunda per automatik är farligt.

Se över asylpolitiken. Sverige ska omedelbar sluta utvisa av hbtq-personer till länder där de riskerar förföljelse och död, till exempel Uganda och Iran. Se över lagverket och ta bort otydliga formuleringar som leder till kränkande och rättsosäkra asyl processer. Höj hbtq-kompetensen inom alla yrkesgrupper som arbetar med asylprocesser.

Ge regnbågsfamiljer samma status som andra familjer. Inför föräldraskapspresumtion för lesbiska par som inseminerar utomlands. Förbjud diskriminerande särbehandling i form av högre självkostnader för lesbiska som inseminerar i Sverige. Utvärdera lagen om samkönad adoption och vidta nödvändiga åtgärder för att få den att fungera i praktiken. Ge barn möjligheten att ha fler än två vårdnadshavare. Låt kvinnor bestämma över sina egna kroppar och tillåt surrogatmödraskap.

Ge bättre stöd åt transpersoner. Ta deras psykiska ohälsa på allvar. Inkludera transpersoner i lagen om hets mot folkgrupp. Ta bort åldersgränsen för byte av juridiskt kön. Ta bort åldersgränsen för könskorrigerande behandling. Kompensation de transpersoner som tvångssteriliserats.

Sluta stigmatisera hiv-smittade. Ta bort informationsplikten. Den är en föråldrad kvarleva av en tid då vi inte hade samma kunskap och möjlighet att stävja smittspridning med effektiv medicinering.

Ge bistånd som gör skillnad. Rikta en del av det svenska biståndet till direkt till hbtq-personers egenorganisationer. På så sätt säkerställer man att pengarna går ditt hbtq-kompetensen och det verkliga engagemanget finns.

Ge hbtq-ungdomar en trygg skolgång. Ge stöd till förebyggande åtgärder och ha tydliga handlingsplaner för hur problem ska hanteras. Öka hbtq-kompetensen hos all skolpersonal.

 

Posted in A till Ö and tagged , .