GP: ”Picknickbesökare trotsade regnet”

Göteborgsposten pratar med Deeqo och Sofia, som var ute i regnet i Göteborgs picknickfestival.

”– Vi överlever, det gör vi. Vi är här för prata med folk om mångfald här idag. Tanken var att bjuda på glass, men jag vet inte om folk vill ha det i dag … säger Sofia Lundgren.

– Alltså, den har blivit en pöl nu, fortsätter hon och petar på picknickfilten som de sitter på.”

GP, 6 juni 2014.

Posted in Nyheter, Piratpartiet i media, Uncategorized and tagged , , , , .

One Comment

  1. Jan,Jag vill, eftersom jag anser att du e4r hvynes kille, erke4nna att jag verkligen ke4nde mig f6verraskad av att se denna information pe5 detta se4tt.Jag e4r orolig ff6r att jag ser tecken pe5 att Piratpartiet riskerar att splittras. De grundpelare som Piratpartiet bygger pe5 behf6ver ingen extra och separat organisation som inte ska he4nga ihop med Piratpartiet. Egentligen borde inte Ung Pirat behf6vas heller men nu har staten byggt upp ett bidragssystem pe5 det se4tt de gjort som pe5 me5nga se4tt e4r ve4ldigt skevt enligt mitt se4tt att se. Piratrf6relsen kan ju inte ge4rna avste5 fre5n se5dana bidrag som andra organisationer ge4rna tar emot. Skulle andra organisationer fe5 miljontals kronor ff6r att klappa ve4nsterhanden pe5 en beste4md sten, se5 vore det dumt av Piratpartiet att avste5 e4ven om det det skulle behf6vas en lf6jlig e5tge4rd.Det kan finnas se5dana aspekter pe5 en kvinnoorganisation ockse5 men de5 borde ju denna vara en del av Piratpartiet. Medlemsskap i en se5dan organisation borde ju vara en del av Piratpartiet och automatiskt medff6ra medlemsskap i Piratpartiet. Jag anser att detta borde vara fallet med medlemsskap i Ung Pirat ockse5.Det verkar finnas starka centrifugala krafter i Piratpartiet. Det e4r naturligt ne4r en i f6vriga fre5gor se5 heterogen medlemsstock samtidigt ve4xt se5 ofantligt som skett i Piratpartiet senaste halve5ret.Jag tycker att alla krafter borde mobiliseras ff6r att he5lla ihop partiet iste4llet ff6r i detta le4ge understf6dja bildandet av andra organisationer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *