GMO

Piratpartiet är ett utvecklingsvänligt parti. Vi är övertygade om att nya tekniker kan hjälpa till att lösa många av dagens problem. Genmodifierade grödor kan bidra till att mätta ett växande antal munnar, lindra miljöproblem och producera råvaror på ett ekologiskt och förnybart sätt.

Vi kan därför inte ansluta oss till något generellt motstånd mot genmodifiering av växter som teknik i sig. Däremot är det viktigt att utvärdera nya grödor innan de tas i bruk för tänkbara risker för människa och ekosystem.

Vi tycker därför att genmodifierade grödor ska vara tillåtna under reglerade former ämnade att trygga ekosystemets säkerhet.

Alldeles oavsett ifall det i verkligheten finns risker eller ej med en genmodifierad gröda är det viktigt att respektera de människor som känner oro. Därför anser vi att alla livsmedel som innehåller genmodifierade råvaror ska märkas.

 

Posted in A till Ö.