Glesbygd

Alla människor måste själva få välja var de vill bo. Det måste vara enkelt att distansarbeta och driva företag även från landsbygd och mindre orter.

Piratpartiet vill därför ha en god digital infrastruktur med både kabel och mobila nät även i glesbygd. Kollektivtrafiken måste ge god service även i glesbygd.

Det är också viktigt att offentlig service och banktjänster finns tillgängligt även utanför de större städerna.Piratpartiet kräver att staten tar ett ansvar för ett giro- och betalningssystem, med ett finmaskigt nät av serviceställen över hela landet.

Posted in A till Ö.