Funktionshinder

Funktionsnedsatta måste få ha en rik och värdig tillvaro, med mänsklig samvaro, möjligheter att uppleva och utöva kultur och andra aktiviteter. Tillgängligheten måste därför öka i samhället, och färdtjänst förbättras.

Lagen om särskilt stöd (LSS) ska utvecklas så att den omfattar även dem som får funktionsnedsättningar på grund av ålder. LSS kan därmed ersätta stora delar av dagens system med hemtjänst. Det måste vara enkelt för även äldre och funktionshindrade att flytta till andra orter. Därför ska rätten till olika stöd, som assistens och olika hjälpmedel, följa med om man flyttar.

Många funktionsnedsatta står idag utanför den digitala världens möjligheter att knyta nya kontakter, uppleva och utöva kultur, samla information och enkelt kommunicera med myndigheter. Samhället ska därför stödja utbildning och utveckling av utrustning, som kan göra det möjligt och underlätta för funktionsnedsatta att utnyttja den moderna informationstekniken. Detta får dock inte ersätta utan komplettera traditionella kanaler för information till personer med funktionsnedsättningar, som t.ex. taltidningar.

Behovet av privatliv och integritet försvinner inte för att man är funktionshindrad, och därmed beroende av andra. Tvärt om är det då ännu viktigare att slå vakt om den enskildes integritet. Videokameror ska därför inte få ersätta nattpersonal på boenden.  Låssystem  ska inte få registrera när, hur ofta och vem som kommit och lämnat lägenheter.

Posted in A till Ö.