Frihandel och ”frihandelsavtal”

Piratpartiet tror på frihandel. Vi vill att EUs tullmur mot utvecklingsländer ska rivas. Frihandeln inom EU bör fördjupas ytterligare, och Sverige och EU bör avskaffa sina importtullar.

Under senare år har de rika länderna allt oftare tvingat på resten av världen regler om patent, upphovsrätt och varumärken som villkor för fri handel. Det bör vi sluta med. Det är principiellt fel att förbjuda människor att utnyttja olika tankar och idéer. Det är cyniskt när rika länder tvingar fattigare att betala skyhöga kostnader för nya mediciner eller grödor, som kan tillverkas billigt, och skulle kunna rädda människor undan sjukdom och svält. Vi i de rika länderna ska därför inte ställa immaterialrättsliga krav som villkor för frihandel.

För några år sedan hade USA, EU och en rad andra länder iunders tort hemlighetsmakeri förhandlat fram det sk ACTA-avtalet. Där hade USA och upphovsrättsindustrins lobbyister bland många andra sätt att jaga piratkopierare fått in krav på att tulltjänstemän skulle få rätt att undersöka innehållet på diskarna på alla ens datorer mobiltelefoner, när man passerar en gräns. Det avtalet stoppades av EU-parlamentet efter en hård kamp från piratrörelösen och andra, både inne i parlamentet och på gator och torg.

I dess ställe förhandlas nu åter bakom stängda dörrar om det sk TTIP-avtalet, som inte bara innehåller liknande krav om ännu hårdare tag mot piratkopierare. Det innehåller dessutom en passus om att företag ska kunna stämma stater på ersättning ifall staterna i demokratisk ordning antar en lag, som på något sätt minskar företagets vinst. Precis som Piratpartiet stod i första ledet i kampen mot ACTA vänder vi oss nu mot TTIP-avtalet.

Frihandel är något väldigt bra. Det är skam att man under frihandelns namn försöker tvinga på länder regler, som innebär rena motsatsen till frihandel, och dessutom inskränker demokratin.

Posted in A till Ö.