FRA-lagen

FRA-lagen infördes våren 2008, och ger Försvarets radioanstalt (FRA) rätt att filtrera all datakommunikation som passerar landets gränser. Av tekniska anledningar tar både lokala telefonsamtal och hämtningar av dagboksanteckningar ofta vägen via ett utland. Vi måste därför räkna med att allt vi gör via nätet eller telefon kan filtreras. FRA-personal kan sedan gå in och läsa och lyssna på sådant som filtrets (naturligtvis hemliga) algoritmer pekar ut som misstänkt.

Till en början sades att FRA bara skulle få spana efter hot mot landets säkerhet och internationell terrorism. Sedan har även polisen och säkerhetspolisen getts rätt att lägga ”beställningar” hos FRA. Våren 2013 avslöjades att FRA också spanar efter industrispionage i Sverige. Och lite senare visade de dokument Edward Snowden lämnat att FRA förser den amerikanska underrättelsetjänsten med stora mängder material.

All vår datatrafik får alltså övervakas. Vi har ingen aning om vilken övervakning som sker. Och vi har ingen aning om vilka andra länders underrättelsetjänster vår datatrafik hamnar hos.

Piratpartiet vill avskaffa FRA-lagen utan att ersätta den med någon annan möjlighet att filtrera och övervaka allas datatrafik. Vi accepterar inte slentrian- och massövervakning. Övervakning ska bara få ske vid konkreta misstankar om allvarliga brott.

Posted in A till Ö and tagged , , .