Försvar

Piratpartiets vision är en avmilitariserad värld i fred. På vägen dit vill vi se internationella överenskommelser om nedrustning, ickevåld och demilitariserade zoner.

I väntan på att detta förverkligas behöver Sverige ett försvar, som i första hand ska hålla Sverige utanför en konflikt genom att övertyga en möjlig angripare om att den riskerar mer än den vinner på att anfalla landet.

I andra hand ska försvaret kunna hejda och uppehålla en angripare, såväl på mark, till sjöss, i luft som på andra arenor där vi kan angripas.

Det är viktigt att försvaret har folklig förankring. Vi vill därför se ett närmare samarbete mellan frivilligrörelserna och försvarsmakten.

Försvarspolitiken måste vara stabil och långsiktig.

Posted in A till Ö.