Flygbladsutdelning i brevlådor ger mätbart resultat

Gustaf

I Norrköping satsade vi hårt på att dela ut flygblad i brevlådor inför EU-valet. Vi delade säkert ut över 20 000 flygblad.

Men utdelningen var långt ifrån jämnt sprid över stan. Av praktiska skäl var det t.ex. svårt i områden med portkod. Det fanns också områden som vi inte hann med.

Gav våra ansträngningar något resultat? För att få svar på den frågan bestämde jag mig för att detaljgranska valresultatet för de 36 valdistrikten i norra valkretsen. (Vi har generellt starkare stöd i den norra valkretsen jämfört med den södra.)

Eftersom valmyndigheten publicerar statistik över befolkningen i valdistrikten började jag dock med att kontrollera hur starkt stöd vi har i olika åldersgrupper. Resultatet blev nedanstående tabell.

v1

En tydlig slutsats blir att de områden där vi fick högst väljarstöd även är de områden med störst andel unga människor. I områden med låg andel unga människor fick vi på motsvarande sätt lågt väljarstöd. Den effekten blir otroligt tydlig i en färglagd tabell.

Det finns nästan en total överensstämmelse mellan ifall vi fick ett lågt eller högt procentuellt väljarstöd och ifall det finns en låg eller hög andel unga människor i befolkningen.

Men det finns några ställen som skiljer ut sig. I följande fyra valdistrikt fick Piratpartiet mer än 2,8 % av rösterna i EU-valet, trots att andelen unga människor i befolkningen är lägre än 25 %.

v2

Vad har dessa fyra områden gemensamt?

En enda sak: Det är stora villaområden där vi delade flygblad i brevlådor inför valet.

Vårt kampanjande gav en tydlig mätbar skillnad! Det visar hur oerhört betydelsefullt kampanjande är, och att vi måste satsa på att bedriva en ännu starkare kampanj inför höstens val.

I Norrköping planerar vi att kampanja i samtliga 36 valdistrikt i norra valkretsen inför höstens val. Med ett särskilt fokus på de områden där det finns en låg andel ungdomar och vi därför fick ett lågt väljarstöd. Om vi lyckas “lyfta” de valdistrikten på samma sätt som vi lyckades lyfta ovanstående fyra valdistrikt, så kommer vi att komma in i kommunfullmäktige.

Där vi på grund av portkoder inte kan dela ut flygblad kan vi affischera eller hitta på andra sätt att synas. Synlighet är allt.

Torbjörn Wester
Ordförande Piratpartiet Norrköping

Posted in Uncategorized and tagged , , , , .