Fler personer till lokalt aktivist- och kampanjstöd

Annika

Partiledningen arbetar hela tiden med att utöka stödet till de lokalt aktiva. Det är ett viktigt arbete som vi behöver lägga mycket fokus på för att hela tiden fortsätta utveckla aktivismen samt den organisatoriska delen av partiet.

Därför kommer Annika Suikki att kliva in som lokalt aktivist- och kampanjstöd.

Hon kommer jobba med att peppa, stötta och hjälpa lokala aktivister och aktivism både på de orter där det bara finns en eller två aktivister och där det finns större lokala föreningar. Hon kommer även jobba på att hitta aktivister där det inte finns några och uppmuntra till aktivitet där.

Som ny aktivist är det ibland svårt att veta vad man ska göra eller vem man ska vända sig till. Det är tänkt att Annika ska vara en sådan direkt kontakt där den inte finns genom en lokal förening. Samtidigt som det kan vara bra som lokal förening att få hjälp med tips och idéer för aktivism och kampanj.

På sikt kommer fler personer att utses för att skapa en mindre grupp som har som uppgift att arbeta med detta. De kommer att ha direktkontakt med mig i sitt arbete.

Med soliga hälsningar,
Marit Deldén
Vice Partiledare

Posted in Ledningsbloggen, Uncategorized and tagged , , .