Engström (pp) om herrelösa verk: Europas kulturarv fortsätter vara inlåst

Idag vid lunchtid kommer Europaparlamentet anta ett direktiv om så kallade herrelösa verk (orphan works). Christian Engström, ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet, är besviken.

Frågan handlar om att göra böcker, musik, bilder, film och andra verk som saknar känd upphovsrättsinnehavare tillgängliga för Europas folk.

– Det är visserligen ett steg i rätt riktning, med det är ett alldeles för litet steg. EU hade chansen att göra någonting riktigt bra för att låta till exempel bibliotek och museer göra sina samligar tillgängliga digitalt, men missade den, säger Christian Engström

– Inte ens när det saknas kända upphovsmän är EU:s upphovsrättsfundamentalister beredda att frigöra en del av vårt kulturarv. Det känns frustrerande, säger Engström.

– Dagens beslut tar några små steg framåt, men är ändå så hårt hållet att det är osäkert om någon över huvud taget kommer att våga tillgängliggöra herrelösa verk som de har i sin ägo. Man kan också fråga sig om det är så klokt att hindra dagens kulturskapare från att använda sig av sådana verk i kommersiella sammanhang.

– Vill man sammanfatta dagens beslut, så innebär det att europeisk kultur som länge har varit inlåst helt i onödan kommer att fortsätta vara inlåst, säger Engström.

Kontakt: Christian Engström, tel 070-663 37 80

Source Article from http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/piratpartiet/pressrelease/view/engstroem-pp-om-foeraeldraloesa-verk-europas-kulturarv-fortsaetter-vara-inlaast-793324?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease

Posted in Nyheter, Uncategorized and tagged .