Ekonomi

Vi är övertygade om att innovationer och teknisk utveckling kommer driva på den ekonomiska utvecklingen, och göra människornas liv allt bättre. Den viktigaste delen av vår ekonomiska politik är därför att skapa ett gott innovationsklimat: Vi vill satsa på infrastruktur (både kabel och järnvägar), forskning och utbildning. Vi vill ha en skola och ett utbildningssystem som  uppmuntrar elever och studenter att prova nya saker. Vi vill riva ner de hinder patent, designskydd, upphovsrätt och andra former av immaterialrätt lägger för entreprenörer som vill kombinera och vidareutveckla idéer.

Vi tror på frihandel, och vill att EU ska riva sin handelsmur mot omvärlden.

Vi tror på fri konkurrens. Privata monopol är skadliga för ekonomin och samhället, och ska motarbetas. Likaså den sammanblandning av statliga och privata intressen, som ibland kallas för korporativism. I de undantagsfall då saker fungerar bäst som monopol ska dessa kontrolleras av det offentliga. Nationellt viktig infrastruktur bör därför ägas och administreras av rent statliga myndigheter och verk, och inte av bolag där allmänna och privata intressen blandas.

Vi vill ha stabila statsfinanser och en budget i balans över konjunkturcyklerna. Vi vill ha ett enkelt och robust skattesystem med så få godtyckliga gränser som möjligt mellan skattesatser och avdragsrätter. Eftersom alla mår bra av långsiktigt stabila spelregler önskar vi en bred politisk överenskommelse om skatterna.

Småföretag spelar en viktig roll för utvecklingen, och allt fler människor startar eget. Det är därför viktigt att regler för skatter och social trygghet inte bara utgår från situationen för människor med fast anställning, utan också från egenföretagare och människor som hoppar mellan korta anställningar. (Läs mer om arbetsliv i förändring  och vår politik för småföretagare.)

Sverige ska inte införa euron, och fortsätta ha en självständig riksbank. Regelverket för banker måste skärpas, så att inte bankernas förluster efter ännu en lånebubbla vältras över på skattebetalarna. Utlåningskarusellen som trissar upp priserna på bostäder måste dämpas. Läs mer om hur det ska gå till i avsnittet om vår finanspolitik.

 

Posted in A till Ö.