Demonstration mot datalagringen nu på fredag!

megafon

Inlägget är uppdaterat med ny plats

Den åttonde april i år ogiltigförklarade EU-domstolen datalagringsdirektivet.
Motiveringen var att “direktivet innebär ett omfattande och särskilt allvarligt intrång i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter, utan att detta intrång begränsas till vad som är strängt nödvändigt”. Trots att datalagringsdirektivet har funnits bryta mot EUs stadga om mänskliga rättigheter har den svenska regeringen inte rivit upp den svenska implementeringen av direktivet.

Med anledning av regeringens passivitet i frågan anordnar därför Piratpartiet Malmö en demonstration mot lagen om datalagring nu på fredag kl 17:00 på Gustav Adolfs torg i Malmö under parollen “Riv upp lagen om datalagring”.

Läs mer om datalagringen i partiets pressmeddelande.

Posted in Uncategorized.