Datalagring

Piratpartiet kräver att den lag ska rivas upp, som tvingar tele- och internetföretag att lagra information om sina kunders trafik under minst ett halvår, för att kunna lämna ut den till polis och säkerhetstjänst.

Det är den digitala världens motsvarighet till att avsändare, mottagare och datumstämpel på alla brev man skickar och tar emot skulle fotostatkopierats och alla telefonsamtal registreras, och rubbet arkiveras i minst ett halvt år. Det är en övervakning som inte ens de totalitära regimerna i Nazityskland och Sovjetunionen kunde drömma om.

lagen infördes ursprungligen efter ett direktiv från EU (kallat datalagringsdirektivet). EU-domstolen har dock underkänt direktivet eftersom det strider mot mänskliga rättigheter, och förklarat det ogiltigt. I Sverige envisas dock politikerna från de stora partierna med att lagen ska vara kvar och datalagringen fortsätta.

Piratpartiet kräver att den svenska implementeringen av datalagringsdirektivet rivs upp utan att ersättas med någon annan form av datalagring. staten ska inte slentrianmässigt hålla koll på vem som samtalar med vem när. Övervakning ska bara få ske i enskilda fall vid misstanke om allvarligt brott.

Posted in A till Ö.