Distriktsråd Öst 100630

§1. Mötet öppnas Marit Deldén förklarar mötet öppnat. §2. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs med en ändring: §3 Röstlängd läggs till, och efterkommande punkter numreras om. §3. Röstlängd Marit Deldén, distriktsledare Hanna Dönsberg, distriktsadministratör Andreas Svensson, valkretsledare Uppsala Jonas Nordgren, valkretsledare Västmanland David Bergström, vikarerande valkretsledare Södermanland §4. Val av mötesordförande Mötet väljer Marit Deldén till ordförande. §5. Val av mötessekreterare Mötet väljer Hanna Dönsberg till sekreterare. §6. Val av justeringsperson Mötet väljer David Bergström till justerare. §7. Föregående protokoll Protokollet är postat och ser… Läs mer

Distriktsledningen i Almedalen

Hej alla glada Gotlandspirater! Snart kör Almedalsveckan igång i Visby och distriktsledningen kommer vara på plats! Vi är där för att nätverka och lobba, men främst såklart för att vi vill hålla valkretsledarval!Tanken är att få till en valkretsledare som genast hoppar på tåget (skutan) i valrörelsen. Även om du inte är intresserad av att bli valkretsledare rekommenderar vi starkt att du kommer och träffar andra pirater – det brukar ge en hel del och vara riktigt trevligt dessutom. Vill du träffa oss fler gånger… Läs mer

Distriktsledningsmöte Öst 100607

Budgetförslag Just nu har Östra distriktet 23 442 kronor i sin budget. Distriktsledningen har skrivit ett förslag till budget för att lyfta upp till distriktsrådet att besluta om. Förslaget bifogas kallelsen till rådet. Tidsplan valkretsledarval Under sommaren ämnar vi hålla valkretsledarval för Östergötland, Örebro och Gotland. Vi har ett förslag till tidsplan och förslag till hur valen skall gå till. Även detta beslutar distriktsrådet om nästa gång. Verksamhetsplan Distriktsledningen har gått igenom verksamhetsplansförslaget inför distriktsrådet. Vi är verkligen glada över att få skapa en vision… Läs mer

Äntligen!

Nu sparkar vi igång bloggen för Östra Distriktet. Piratpartiet är mitt inne i vad som kommer bli en intensiv valkampanj. Vi funktionärer jobbar febrilt för att tillsätta fler duktiga pirater på de platser där de hör hemma, och vi ser fler och fler bli aktiva och det glädjer oss. I en förhållandevis strukturlös organisation behöver vi knutpunkter.  Vi behöver informationskanaler att lita på, någonstans dit vi kan vända oss med vad som helst, och inom åtminstone några dagar få hjälp och svar. Distriktsledningen hoppas att… Läs mer