Protokoll från partistyrelsemötet den 15-16 augusti 2015

1. MÖTETS ÖPPNANDE Sammankallande Malin Ahnberg förklarade mötet öppnat. 1.1 Mötets behörighet Mötet förklarade sig självt behörigt. 1.2 Fastställande av röstlängd Malin Ahnberg, C Magnus Berglund, Mikael Holm, Emma Marie Andersson och Anton Nordenfur närvarade på alla punkter. Carl-Johan Rehbinder, Troed Sångberg och Jimmie Karlsson närvarade på alla beslutspunkter. Jan Lindgren närvarade på alla beslutspunkter […]

Kallelse till styrelsemöte 15-16 augusti

Dagordning:  1. MÖTETS ÖPPNANDE   1.1 Mötets behörighet   1.2 Fastställande av röstlängd   1.3 Val av mötesfunktionärer Val av mötesordförande, sekreterare och justerare   1.4 Eventuella adjungeringar Adjungeringar utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats förbundsordförande.   1.5 Fastställande av dagordning.   1.6 Föregående protokoll Uppföljning av genomförandet av […]

Protokoll från partistyrelsemöte den 14 juni 2015

1. MÖTETS ÖPPNANDE Mötet öppnades 10.15. 1.1 Fastställande av röstlängd Närvarande hela mötet:C Magnus BerglundEmma Marie AnderssonGöran WidhamMattias LundbäckMikael HolmAnton NordenfurMalin AhnbergJan Lindgren Närvarande del av mötet:Jimmie Karlsson från punkt 4.1 Ej närvarande:Troed SångbergJosef Ohlsson CollentineCarl Johan RehbinderLeif SvahnErik Hultin 1.2. Val av mötesfunktionärer Malin Ahnberg valdes till mötesordförande. Göran Widham valdes till mötessekreterare. Emma […]