Kallelse till styrelsemöte 8 november

Hej alla, Härmed kallas till partistyrelsemöte söndagen den 8 november 2014, preliminärt lagd 12:00-17:00. Medium är video. Ytterligare punkter skickas till styrelsemailen senast 25 oktober. Handlingar skickas till styrelsemailen senast 25 oktober. 1. Mötets öppnande 1.1. Val av mötesfunktionärer 1.1.1. Mötesordförande 1.1.2. Mötessekreterare 1.1.3. Justerare 1.2. Eventuella adjungeringar Adjungeringar utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare, […]

Stort tack till Ung Pirat!

Vårt fantastiska ungdomsförbund Ung Pirat med alla sina aktivister har varit till stor hjälp under valrörelsen 2014. Utan er hjälp så hade vi inte kunnat affischerat, pushat ut material, närvara på lika många debatter, event och bokbord. Partistyrelsen vill därför å partiets vägnar tacka Ung Pirat för deras fantastiska hjälp under valrörelsen, speciellt med valsedelsdistributionen […]

Malin Ahnberg tar över som partistyrelsens sammankallande

Jan Lindgren, som varit partistyrelsens sammankallande sedan december 2013, har klivit ned från rollen, och styrelsen har valt Malin Ahnberg att ta över rollen till nästa styrelses första möte i december. Malin har tidigare varit biträdande sekreterare. Sammankallande har rollen att leda styrelsens arbete och föra styrelsens interna kommunikation och kommunikationen med ledningen. Malin har till […]

Protokoll från partistyrelsemöte 3 augusti 2014

Styrelsemöte 2014-08-030. Ordningsfrågor0.1 Mötets beslutsmässighetPå grund av strömavbrott så tappade vi en ledamot under beslutspunkt 3.2 och var inte längre beslutsmässiga.Yrkande: Samtliga punkter förutom beslutspunkter behandlas på sittande möte, och sedan ajourneras mötet. Beslutspunkterna 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 behandlas på nästkommande möte.Mötet bifaller yrkandet1. Mötets öppnandeTroed Sångberg förklarar möte öppnat 12:00Närvarande styrelseledamöter:  Andreas Larsson, Erik […]