Protokoll från konstituerande styrelsemöte 7 december 2014

Den 7 december 2014 i Uppsala. 1. Mötets öppnande Malin Ahnberg förklarade mötet öppnat. Närvarande styrelseledamöter var Leif Svahn, C Magnus Berglund, Jimmie Karlsson, Mikael Holm, Mattias Lundbäck, Josef Ohlsson Collentine, Göran Widham, Troed Sångberg, Emma Marie Andersson, Malin Ahnberg, Anton Nordenfur och Erik Hultin (1-8). Övriga närvarande var Rene Malmgren (ej punkt 5), Martin […]

Nu är det dags att visa vad vi går för

2015 års styrelse har just avslutat sitt konstituerande möte och vi inser att partiet behöver snabba besked om vad som händer nu. Dels med anledning av att partiledaren Anna Troberg aviserat att hon inte står till förfogande för ytterligare en mandatperiod, dels med anledning av det extra val som tycks vara nära förestående. Därför vill […]

Partistyrelsen kommenterar framtiden

Partiledare Anna Troberg, vice partiledare Marit Deldén, och partisekreterare Henrik Brändén har idag meddelat att de inte ställer sig till förfogande för sina poster under nästa år. Partistyrelsen vill ta tillfället i akt att tacka dem för det arbete de lagt på partiet. Samtidigt ställer sig Piratpartiet redo för en period med många förnyelser. Vi […]

Kallelse till styrelsemöte och konstituerande styrelsemöte 6-7 december 2014

Hej alla! Härmed kallas ni till partistyrelsemöte och konstituerande möte 6:e – 7:e december 2014. Tiderna som gäller är: Lördag: 10:00 – 18:00 Söndag: 10:00 – 16:00 Mötet börjar 10:00 bägge dagarna, men frukost börjar vid 09:00. Ytterligare punkter skickas till styrelsemailen senast 21:e november. Diskussions- och beslutsunderlag skickas till styrelsemailen senast 21:e november. Anmäl om ni kan närvara […]