Uttalande från styrelsen om uteslutning

Styrelsen fattade enhälligt den 20 januari beslutet, i en per capsulam-omröstning, att utesluta en medlem ur partiet. Vi anser att medlemmen representerat partiet på ett direkt olämpligt sätt. Beslutet baseras på ett antal skärmdumpar från privata konversationer med medlemmar, och observationer i pågående öppna diskussioner. Dessa är exempel på hur medlemmen upprepade gånger under det senaste halvåret förolämpat, kränkt […]

Mot nya äventyr!

Den senaste månaden har varit otroligt omtumlande. Precis i början av månaden kom beskedet att Anna Troberg inte ställer upp som partiledare nästa år, och strax därpå kom beskedet att det skulle bli ett extraval vi inte alls var förberedda på. Nu har saker ändrat sig lika radikalt på nytt, och statsminister Stefan Löfven har meddelat att […]

Beslut om riksdagslista, 17 december 2014

Partistyrelsen har genom per capsulam-beslut beslutat följande: För den händelse regeringen i slutet av 2014 beslutar om ett extra val ska processen för att fastställa lista i valet genomföras enligt följande:   Antalet namn på listan: Listan ska bestå av upp till 40 namn, förutsatt att det finns minst 60 kandidater att ta ställning till […]