Med anledning av att Piratpartiet nämnts i Uppdrag Granskning

I korthet: Piratpartiet tar helt och hållet avstånd från försäljning av Spice, och de personer som varit inblandade i verksamheten som Uppdrag Granskning lyft, har inte längre några förtroendeuppdrag i partiet. De inblandade har inte heller innehaft positioner som inneburit att de skulle kunna ha använt sig av partiets resurser för att bedriva sin verksamhet, […]

Om kvällens Uppdrag granskning

Uppdrag Granskning kommer i kvällens avsnitt att rapportera om Spiceförsäljning. I samband med detta har de nämnt Piratpartiet. De personer som avhandlas har inte några uppdrag i partiet, och har inte heller haft några uppdrag som kunnat användas för att bedriva Spiceförsäljning. Partistyrelsen avser att återkomma med ett längre uttalande efter att programmet sänts.

Mötesprotokoll den 6 december 2014

1. MÖTETS ÖPPNANDE Malin Ahnberg förklarade mötet öppnat. Närvarande styrelseledamöter var Fredrik Holmbom, Nathalie Ylitalo, Troed Sångberg, Malin Ahnberg, Anton Nordenfur, Göran Widham (punkter 6.3, 6.4, 7.1-9), Erik Hultin (punkter 6.4, 8.1-9), JP Anderson (punkter 6.4, 8.1-9), Kristofer Pettersson (punkter 6.4, 8.1-8.2) och C Magnus Berglund (punkter 6.4, 8.3, 9). Övriga närvarande var Marit Deldén, […]

Nytt mötespresidium utsett

Partistyrelsen har genom ett per capsulam-beslut den 27 januari 2015 utsett ett nytt mötespresidium: Ordförande: Henrik Brändén Första vice ordförande: Jörgen Lindell Andra vice ordförande: Fabian Rosdalen Tredje vice ordförande: Tim Nordenfur Fjärde vice ordförande: Jim Hansson Femte vice ordförande: Gustav Tällberg Det beslutades även att partistyrelsen uppdrar mötespresidiet att presentera ett förslag till mötesordning till partistyrelsens […]