Styrelsen: Om val av partiledare

Piratpartiet har sedan skapandet anförts av starka partiledare som byggt en organisation kring sig. Vid det enda partiledarbyte som gjort hittills fanns det en klart utstakad väg och en självklar efterträdare. I december 2014 fanns varken eller. Styrelsen hamnade i situationen att det inte fanns ett underlag med lämpliga samt villiga personer att välja mellan, […]

Kallelse till styrelsemöte 8 mars 2015

Härmed kallas till partistyrelsemöte söndagen den 8e mars 2015, klockan 10:00 -16:00. Medium är video. Handlingar och ytterligare punkter skickas till styrelsemailen senast 22 februari klockan 12:00. Preliminär dagordning inför styrelsemötet den 8e mars 1. Mötets öppnande 1.1 Fastställande av röstlängd 1.2. Val av mötesfunktionärer Val av mötesordförande, sekreterare och justerare 1.3. Eventuella adjungeringar Adjungeringar […]

Protokoll från partistyrelsemöte 8 november 2014

1. Mötets öppnande Styrelsens sammankallande Malin Ahnberg förklarade mötet öppnat kl 12:18. Närvarande styrelseledamöter var Troed Sångberg, Malin Ahnberg, Anton Nordenfur, C Magnus Berglund, Göran Widham, Nathalie Ylitalo, Nils Kadesjö (från §4 till och med §4.3). Frånvarande styrelseledamöter var Fredrik Holmbom, JP Anderson, Erik Hultin, Kristofer Pettersson, Jan Lindgren. Övriga närvarande var partiledare Anna Troberg […]

Protokoll från partistyrelsemöte den 17 – 18 januari 2015

MÖTETS ÖPPNANDE Närvarande styrelseledamöter:Malin AhnbergGöran WidhamMikael HolmC Magnus BerglundLeif SvahnMattias LundbäckJosef Ohlsson CollentineCalle RehbinderEmma Andersson (punkt 1 – 7.2 samt 7.6)Anton Nordenfur (punkt 5 – )Troed Sångberg (punkt 5 – ) Närvarande adjungerade:Henrik Brändén (punkt 7.4) Ej närvarande:Jan LindgrenJimmie KarlssonErik Hultin Sedan det senaste styrelsemötet har Nils Kadesjö valt att lämna styrelsen, vilket betyder att […]