Protokoll från partistyrelsemöte den 28 mars 2015

1. MÖTETS ÖPPNANDE Mötet öppnades 1.1 Mötets behörighet Mötet fanns behörigt 1.2. Fastställande av röstlängd Troed Sångberg, Emma Marie Andersson, C Magnus Berglund, Jimmie Karlsson, Leif Svahn, Malin Ahnberg, Carl Johan Rehbinder (§2.1-§4.3, §6), Josef Ohlsson Collentine (§2.1-§4.5, §6), Göran Widham (§2.1-§4.5, §6), Anton Nordenfur (§2.1-§4.5, §6) 1.3. Val av mötesfunktionärer Malin Ahnberg valdes till […]

Proposition för vårmötet angående utträde ur PPI

Partistyrelsen har genom ett per capsulam-beslut den 17 mars 2015 antagit en proposition för vårmötet 2015 angående att lämna obersvatörskapet PPI. Röstningsprotokoll C Magnus Berglund, Mattias Lundbäck, Göran Widham, Emma Marie Andersson, Troed Sångberg Carl Johan Rehbinder, Mikael Holm, Leif Svahn, Anton Nordenfur och Josef Ohlsson Collentine röstade ja.  

Stadgetolkning inför vårmötet

Partistyrelsen har genom ett per capsulam-beslut den 22 mars 2015 tolkat paragraf 2.2.4 i stadgan angående vem som har rätten att motionera på medlemsmöte för att överklaga ett uteslutningsbeslut.  Stadgetolkning gällande överklagande av uteslutning Partistyrelsen har mellan medlemsmöten rätt att tolka stadgarna genom paragraf 8.1.2: ”8.1.2 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje […]

Mötesordning för vårmötet

Partistyrelsen har genom ett per capsulam-beslut den 22 mars 2015 antagit en mötesordning för vårmötet 2015. Röstningsprotokoll Göran Widham, Malin Ahnberg, Leif Svahn, Anton Nordenfur, Mikael Holm, Emma Marie Andersson, Josef Ohlsson Collentine och Troed Sångberg röstade ja.