A0001

EUs datalagringsdirektiv ska upphävas. Om så icke sker ska det inte implementeras i Sverige. Vårmötet 2012.