A0009

Ingen avlyssning eller annan övervakning utan konkret misstanke mot den övervakade om grovt brott. All generell övervakning av kommunikation mellan människor – som de som tillåts enligt FRA-lagen och datalagringsdirektivet – avskaffas. Höstmötet 2012.

A0008

Vi motsätter oss alla försök att införa ny immaterialrättslig lagstiftning via handelsavtal som förhandlats fram utan demokratisk insyn. Höstmötet 2012.

A0007

Regler för kontantfakturor inte ska innebära att en privatperson som är kund måste ange namn och adress. Höstmötet 2012.

A0006

Samma regler för tillståndsgivning som gäller för fungerande övervakningskameror i det offentliga rummet också bör gälla för attrapper. Vårmötet 2012.