A0017

Kameraövervakning av offentliga rum ska bara få användas i särskilda undantagsfall. Höstmötet 2012.

A0016

Säkerhetskontroller vid flygresor ska vara proportionerliga i förhållande till hotbilden. Höstmötet 2012.

A0015

FRA-lagen avskaffas. FRAs spaning på civil kabeltrafik läggs ner utan att ersättas av andra övervakningssystem. Höstmötet 2012.

A0014

Det ska vara möjligt att leva ett normalt liv och röra sig fritt i samhället utan att efterlämna elektroniska fotavtryck. Detta innebär att exempelvis system för betalning av varor, bussbiljetter, trängselskatter samt lås till hyreslägenheter måste utformas så att de inte lämnar bestående elektroniska avtryck som kan användas för att kartlägga en människas liv och […]