Tjänster utlyses: Valarbetare

Dandelion

Inför valrörelsen behöver partiet förstärka sin centrala organisation med några par händer som kan arbeta heltid för partiet. Vi utlyser därför följande visstidstjänster från 1 januari till 30 september. Något senare tillträde (exempelvis 1 februari) kan diskuteras. Första valarbetare För att förstärka det centrala valarbetet söker vi dig som är väl förtrogen med partiet och dess verksamhet, och delar dess värderingar, med kort varsel kan skriva rappa debattartiklar och pressmeddelanden, klarar av att ta tuffa frågor från journalister och uppträda i direktsändningar, kan motivera och… Läs mer

Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014

acta_small

(Grundplan för valrörelserna 2014. Antagen av höstmötet 2013) Supervalåret 2014 är ett ödesår för partiet. Det är synnerligen viktigt att vi försvarar vår representation i EU-parlamentet, både eftersom EU-parlamentet kommer att hantera en rad viktiga frågor under kommande mandatperiod och för den moraliska effekt det kommer att få att piratrörelsen inte bara kan vinna utan också försvara en parlamentsrepresentation. Supervalåret ger oss därtill en unik chans att på allvar slå oss in på den nationella politiska arenan. 1. Supervalåret 2014 Vårt mål inför supervalåret är… Läs mer

Minnesanteckningar partiledningsmöte AFK 18/10

dog computer

Deltog på mötet gjorde Anna Troberg, Henrik Brändén, Marit Deldén, Nils Agnesson, Ola Nyström, Christian Engström, Jenny Stavaeus (ajungerad) och Gustav Nipe (ständigt adjungerad, första delen av mötet). 1. Valbudget Henrik skissade förutsättningarna: Det löpande flödet donationer och guldpirat (runt 800 tkr) kommer med god marginal kunna täcka den normala typen av utgifter under 2014, även när de blir lite större än vanligt under ett valår (IT, partisekretariat, styrelsemöten, kurser, normalstort deltagande på events etc.) Vi har vidare samlat 800 tkr i ladorna (fonder och… Läs mer

Medlemsomröstning om riksdagslista: Dags att föreslå kandidater

riksdag2

I september 2014 är det val till Sveriges riksdag, och i det valet kommer naturligtvis Piratpartiet att ställa upp. Partiets höstmöte 2012 har beslutat att vi ska ha en gemensam lista för hela landet, och att den ska fastställas i en medlemsomröstning. Vid midnatt mellan 1 och 2 november börjar möjligheten att föreslå (nominera) kandidater. Ju snabbare nomineringar kommer in, desto mer tid får vi att diskutera de olika kandidaterna. Omröstningen börjar sedan den 7 december.   Förutsättningar för att delta i omröstningen och dess… Läs mer