Demokrati

Piratpartiet tycker att alla människor ska ha samma rätt att påverka samhället. Vi vill därför värna och stärka demokratins fundament: likhet inför lagen, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, pressfrihet, rätten att uttrycka sin åsikt anonymt och fria allmänna val med valhemlighet till samhällets beslutande organ. Självklart ska man inte kunna ärva posten som statschef. Politiska beslut måste fattas […]

Insyn

Det är viktigt att de politiska systemen är utformade så att det är lätt att förstå var makten ligger, att alla kan se besluten och underlagen för dem, och att man kan se vem som fattat olika beslut. Makten ska alltså vara genomskinlig, transparent. Det är viktigt för att man ska kunna granska makthavare, och […]

Valsystem

Piratpartiet tycker det bör göras flera förändringar för att valsystemet ska bli mer demokratiskt. Sänk rösträttsåldern: Ungdomar är mogna att förstå politik före 18 års ålder. Låt rösträttsåldern vara samma som  åldern för straffmyndighet – om man ska vara ansvarig att följa samhällets regler ska man också ha rätt att vara med och fastställa dem. […]

Djurskydd

Piratpartiet anser att det ska ställas krav på djurhållning, som utgår från djurens naturliga beteende. Djur ska hållas i en sådan miljö och skötas på ett sådant sätt att deras hälsa främjas.