Datalagring

Piratpartiet kräver att den lag ska rivas upp, som tvingar tele- och internetföretag att lagra information om sina kunders trafik under minst ett halvår, för att kunna lämna ut den till polis och säkerhetstjänst. Det är den digitala världens motsvarighet till att avsändare, mottagare och datumstämpel på alla brev man skickar och tar emot skulle […]

Finanspolitik

Det är viktigt att Sverige har ett väl fungerande penning- och banksystem. Piratpartiet vill därför att Sverige ska bevara kronan som valuta och inte införa euro. En valutaunion kräver nämligen en samordnad ekonomisk politik och det finns inte idag några demokratiska, transparenta mekanismer för att skapa en sådan.  Sverige ska fortsätta med en fristående riksbank […]

Hur ska författarna få betalt?

Vi piratpartister möter ofta frågan hur musiker, författare och filmare ska få betalt ifall det blir tillåtet att dela kultur, och skyddstiderna i upphovsrätten kortas. Och hur vi tror att ny kultur skulle kunna skapas om vår politik blir verklighet. Det är två mycket egendomliga frågor. För det första skapas den riktigt viktiga konsten nästan […]

Euro

Piratpartiet tycker att Sverige inte ska införa euro som valuta. En valutaunion kräver en samordnad ekonomisk politik och det finns inte idag finns några demokratiska, transparenta mekanismer för att skapa en sådan.