Social trygghet

Idag finns stora hål i systemen för socialförsäkringar och socialbidrag. Många faller mellan stolarna, och ännu fler kastas fram och tillbaka mellan olika system, som försöker knuffa över ansvaret på varandra. Viktigare än exakta ersättningsnivåer är därför att vi samlar alla bidragssystem under ett statligt huvudmannaskap med ett enkelt och enhetligt regelverk. På tio års […]

Småföretag och entreprenörer

Mycket av det nyskapande och de innovationer som kommer att bära framtidens välstånd utvecklas idag i och kring små företag. Allt fler människor startar företag, och många hoppar mellan projektanställningar och arbete i det egna företaget. Regelsystem och samhälleliga strukturer har dock inte följt med i dessa förändringar, utan är fortfarande anpassade efter människor med […]

Statsbudget och skatter

Vi vill att statsbudgeten ska vara i balans över konjunkturcyklerna. Budgetunderskott ska motverkas. Skattesystemet måste bli enklare och mer enhetligt än dagens, med färre godtyckliga gränser mellan exempelvis olika skattesatser eller avdragsrätter. Både enskilda och företag mår bra av enkla och stabila spelregler, där alla vet vad som gäller både idag och i morgon. Vill […]

Frihandel och ”frihandelsavtal”

Piratpartiet tror på frihandel. Vi vill att EUs tullmur mot utvecklingsländer ska rivas. Frihandeln inom EU bör fördjupas ytterligare, och Sverige och EU bör avskaffa sina importtullar. Under senare år har de rika länderna allt oftare tvingat på resten av världen regler om patent, upphovsrätt och varumärken som villkor för fri handel. Det bör vi […]