Försvar

Piratpartiets vision är en avmilitariserad värld i fred. På vägen dit vill vi se internationella överenskommelser om nedrustning, ickevåld och demilitariserade zoner. I väntan på att detta förverkligas behöver Sverige ett försvar, som i första hand ska hålla Sverige utanför en konflikt genom att övertyga en möjlig angripare om att den riskerar mer än den […]

Föreningsliv, svärmar och allmänningar

Människors ideella arbete utanför statens kontroll för saker de tycker är viktiga och tror på är en betydelsefull kraft i samhället. Traditionellt föreningsliv, modernt elektroniskt svärmarbete och rörelsen för allmänningar i stadsmiljöer är olika uttryck för samma grundläggande tanke. Att människor går samman för att tillsammans lösa problem och göra samhället en aning bättre. Alla […]

Funktionshinder

Funktionsnedsatta måste få ha en rik och värdig tillvaro, med mänsklig samvaro, möjligheter att uppleva och utöva kultur och andra aktiviteter. Tillgängligheten måste därför öka i samhället, och färdtjänst förbättras. Lagen om särskilt stöd (LSS) ska utvecklas så att den omfattar även dem som får funktionsnedsättningar på grund av ålder. LSS kan därmed ersätta stora […]

Ekonomi

Vi är övertygade om att innovationer och teknisk utveckling kommer driva på den ekonomiska utvecklingen, och göra människornas liv allt bättre. Den viktigaste delen av vår ekonomiska politik är därför att skapa ett gott innovationsklimat: Vi vill satsa på infrastruktur (både kabel och järnvägar), forskning och utbildning. Vi vill ha en skola och ett utbildningssystem […]